Karta Podarunkowa

To wyjątkowy prezent dla wyjątkowej osoby.

Dzięki niej możesz sprezentować najbliższej osobie cały kurs, albo wybraną przez ciebie ilość godzin doszkalających.

Na Twoje życzenie kartę możemy wysłać pocztą pod wskazany adres. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Wystarczy zapoznać się z poniższym regulaminem, wypełnić formularz po prawej i dokonać płatności na podany rachunek bankowy.

Jeżeli napotkacie Państwo na jakiekolwiek trudności w realizacji zamówienia prosimy o kontakt. Chętnie służymy pomocą!

Regulamin karty podarunkowej Auto Szkoły VIP

Niniejszy Regulamin opisuje zasady dokonywania zakupu usług w Auto Szkole VIP, oferowane formy płatności oraz odbioru lub wysyłki Karty Podarunkowej. Zakup kart podarunkowych poprzez naszą stronę internetową jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a. OSK - Auto Szkoła VIP z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 287
c. Karta Podarunkowa - karta wydawana na okaziciela, uprawniająca do realizacji zakupionych przez Nabywcę usług w OSK
d. Nabywca - osoba lub firma, która dokonuje zakupu Karty Podarunkowej
e. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji

§1 - Zakup usług i warunki wykorzystania karty podarunkowej
1. Auto Szkoła VIP oferuje usługi z zakresu szkolenia kandydatów na kierowców kat. B.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kurs prawa jazdy kat. B może rozpocząć osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
- ukończyła co najmniej 17 lat i 9 miesięcy;
- uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
- posiada pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli nie ukończyła 18 lat;
(pobierz Oświadczenie rodziców).
3. Usługi świadczone są po przekazaniu Karty Podarunkowej pracownikowi OSK przez Użytkownika.
4. Zakupioną kartę można wykorzystać tylko jeden raz.
5. Osoby, które będą chciały skorzystać z Karty Podarunkowej powinny spełniać powyższe kryteria najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Bardzo prosimy wziąć pod uwagę ten fakt przed dokonaniem zakupu.
6. Do Państwa dyspozycji przedstawiamy następujące rodzaje Kart Podarunkowych:

Karta Podarunkowa A - Kurs prawa jazdy kat. B, która obejmuje:
o 30 godzin zajęć teoretycznych
o 30 godzin zajęć praktycznych
o kurs pierwszej pomocy (warsztaty z aktywnym udziałem wszystkich uczestników)
o podręcznik + CD z testami
o egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

Karta Podarunkowa B - Pakiet 5 godz. jazd doszkalających
Karta Podarunkowa C - Pakiet 10 godz. jazd doszkalających
Pakiety jazd doszkalających przeznaczone są dla osób, które:
o chcą podszkolić się przed egzaminem państwowym
o dawno nie jeździły
o chcą rozwinąć swoje umiejętności za kierownicą

Karta Podarunkowa D - indywidualna - zakres usług jest ustalany indywidualnie w zamówieniu
Karta Podarunkowa E - kurs EcoDrive'ingu

§2 - Składanie zamówień
Zamówienia przyjmujemy:
o drogą internetową na stronie www.vip-autoszkola.pl
o osobiście w biurze OSK

§3 - Odbiór i wysyłka zamówionych Kart Podarunkowych
1. Zakupione karty podarunkowe można bezpłatnie odebrać osobiście w biurze OSK w godzinach jego pracy, jednak wymaga to wcześniejszego ustalenia szczegółów z pracownikiem biura.
2. Wysyłka kart podarunkowych realizowana jest w dni robocze w terminie do 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.
3. Koszt wysyłki na adres krajowy to 10 zł.
4. Jeśli Karta Podarunkowa ma zostać wysłana na inny adres niż podany w zamówieniu, prosimy o podanie takiego adresu.
5. W przypadku nie określenia adresu przesyłka zostanie wysłana na adres Nabywcy.

§4 - Płatności
1. Płatności za wybrane karty można dokonać gotówką przy odbiorze osobistym lub przelewem na konto.
2. Przelewów należy dokonywać na konto nr: 32 1140 2004 0000 3502 7539 9226.
3. W przypadku wysyłki wpłacaną kwotę wpłaty prosimy powiększyć o koszt wysyłki.
4. Podane ceny są cenami brutto.
5. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko lub nazwę Nabywcy (zgodne z danymi podanymi przy składaniu zamówienia) oraz rodzaj karty (Karta Podarunkowa A, itp.)

§5 - Pozostałe ustalenia
1. Zwrotów nie przyjmujemy - prosimy o przemyślane zakupy.
1. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
2. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres trzech miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy
3. Auto Szkoła VIP nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone po ich wydaniu.
4. Użytkownikowi oraz Nabywcy nie przysługują wobec OSK żadne roszczenia w wypadku utraty, zniszczenia lub nie wykorzystania w terminie Karty Podarunkowej
6. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez OSK w drodze pisemnej w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
7. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane w siedzibie OSK w godzinach pracy lub listownie na adres OSK.

Nabywca:

Imię i Nazwisko:
Ulica, nr:
Kod, miasto:
E-mail:
Telefon:
Wybieram kartę:
Uwagi, informacje, adres wysyłki:

Aby potwierdzić, że nie jesteś robotem wysyłającym SPAM
w polu poniżej wpisz trzy razy cyfrę osiem

 
Auto Szkoła VIP NA Facebook'u Organizacja imprez