Kurs prawa jazdy Zabrze

Podczas zapisywania się na kurs nauki jazdy musimy mieć ukończone 18 lat. Możemy zapisać się na kurs prawa jazdy na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności, ale za zgodą rodziców.

Przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy wypełniamy Wniosek o wydanie prawa jazdy. To podstawowy dokument jaki wypełniamy gdy zapisujemy się na kurs do Ośrodka Szkolenia Kierowców. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego poświadcza w tym dokumencie wynik egzaminu. Na podstawie danych, które wpiszemy we wniosku drukowane jest prawo jazdy, dlatego bardzo ważne jest by wypełniać go prawidłowo i czytelnie. Adres wpisywany we wniosku musi być adresem stałym adresem zameldowania.

Przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy każdy kandydat na kierowcę musi zostać przebadany przez lekarza w celu stwierdzenia zdolności zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badania to:
- standardowy wywiad lekarski (ogólnego stanu zdrowia)
- badanie wzroku
- pomiar ciśnienia krwi

Lekarz wystawia "orzeczenie lekarskie" które potwierdza zdolność do kierowania pojazdami.
Auto Szkoła VIP NA Facebook'u Organizacja imprez